Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.h. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) i container, 2011. Riket.

10.h. Container cultivation of nurseries, 2011. Whole country.

Plantskoleväxter

I container

Nyplanterade 2011

 

Totalt

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

1,0

63

4

 

3,1

134

9

-Varav ung- / häckplantor

0,2

..

..

 

0,3

47

5

Bärbuskar

0,8

97

12

 

3,7

183

16

Fruktträd

3,3

51

9

 

5,8

92

11

-Varav fruktträd som är omplanterade

0,2

..

..

 

0,3

2

4

Häck och landskapsväxter (inklusive ungplantor)

0,5

335

6

 

1,4

566

10

Jordgubbsplantor

1,3

140

5

 

30,8

435

5

Klängväxter

0,1

21

6

 

0,3

84

11

Lövfällande träd

2,4

55

12

 

5,7

101

17

-Varav ungträd

1,3

50

9

 

2,5

85

14

-Varav träd 2x omplanterade

0,5

3

6

 

0,9

5

7

-Varav träd 3x omplanterade

0,6

..

..

 

2,2

11

5

-Varav träd 4x omplanterade

0,0

..

..

 

0,0

..

..

Perenner

21,0

4 675

22

 

23,9

4 746

27

-Varav solitärperenner

1,5

86

5

 

4,2

150

7

Prydnadsbuskar

11,8

868

19

 

15,7

1 230

21

-Varav solitärbuskar

1,3

30

10

 

1,8

36

12

Rosor

0,8

61

10

 

1,4

146

14

Övriga plantskoleväxter

0,4

75

8

 

0,4

75

8