Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Odling av köksväxter i växthus 2011 (gurka, kruksallat, annan sallat). Län.

13.a. Cultivation of vegetables in greenhouses 2011. Counties.

Län

Gurka

 

 

 

Kruksallat

 

 

 

Annan sallat, friplanterad

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

14 180

727

7

 

52 271

..

..

 

10

..

..

Uppsala län

538

6

8

 

-

-

-

 

-

-

-

Södermanlands län

781

6

8

 

18

..

..

 

-

-

-

Östergötlands län

22 046

514

12

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

270

1

4

 

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs län

40

..

..

 

-

-

-

 

10

..

..

Kalmar län

716

6

7

 

-

-

-

 

-

-

-

Gotlands län

18 750

848

7

 

300

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

23 646

1 452

4

 

-

-

-

 

-

-

-

Skåne län

487 004

22 398

45

 

-

-

-

 

44 400

3 246

4

Hallands län

21 329

590

9

 

-

-

-

 

-

-

-

Västra Götalands län

2 061

29

17

 

6 000

..

..

 

2 925

85

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1 110

14

4

 

-

-

-

 

-

-

-

Örebro län

565

8

6

 

-

-

-

 

50

..

..

Västmanlands län

2 500

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

Dalarnas län

1 130

17

7

 

-

-

-

 

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

330

2

3

 

6 000

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands län

60

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands län

110

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens län

360

..

..

 

5 000

..

..

 

-

-

-

Norrbottens län

8 145

174

3

 

320

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

605 671

26 802

159

 

69 909

25 920

8

 

47 455

3 334

12

2008

545 912

20 468

179

 

44 119

13 925

13

 

57 388

6 622

21

2005

594 754

24 294

206

 

44 380

19 184

14

 

62 087

5 520

19

2002

605 935

22 937

238

 

70 790

14 980

10

 

69 825

3 836

27

1999

621 253

23 339

258

 

22 760

8 196

8

 

87 020

3 106

25