Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.d. Övriga köksväxter i växthus 2011

13.d. Other vegetables in greenhouses 2011

Köksväxter

Areal,
kvm

Antal
företag

Paprika

946

18

Diverse och ej specificerat

11 503

33