Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2011 (övriga lökblommor, totalt). Län.

17.b. Cultivation of bulbous as potted plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Övriga lökblommor

i kruka

 

Totalt

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

222

4

 

4 725

12

Uppsala län

-

-

 

-

-

Södermanlands län

180

5

 

2 010

8

Östergötlands län

..

..

 

87

8

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

253

6

Kronobergs län

65

4

 

2 367

5

Kalmar län

2

3

 

57

11

Gotlands län

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

 

38

5

Skåne län

81

6

 

4 236

19

Hallands län

308

4

 

2 390

12

Västra Götalands län

23

7

 

230

17

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

 

..

..

Örebro län

8

4

 

58

7

Västmanlands län

..

..

 

..

..

Dalarnas län

-

-

 

20

7

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

..

..

 

481

5

Västernorrlands län

..

..

 

115

6

Jämtlands län

-

-

 

..

..

Västerbottens län

..

..

 

21

3

Norrbottens län

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2011

928

50

 

17 518

140

2008

1 412   

55   

 

13 201   

198   

2005

1 517

87

 

14 425

287

2002

1 450

90

 

13 072

364

1999

942

67

 

12 066

..