Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.b. forts. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2011 (övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. continued. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2011. Counties

Län

Övriga

utplanteringsväxter

 

Totalt

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

795

20

 

3 152

30

Uppsala län

98

9

 

362

10

Södermanlands län

117

12

 

1 892

17

Östergötlands län

170

19

 

1 161

25

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

93

6

 

568

8

Kronobergs län

234

10

 

566

10

Kalmar län

310

15

 

690

19

Gotlands län

..

..

 

42

5

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

90

10

 

710

10

Skåne län

4 274

38

 

20 063

62

Hallands län

861

16

 

5 507

25

Västra Götalands län

505

28

 

3 528

40

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

75

6

 

1 030

8

Örebro län

120

12

 

762

14

Västmanlands län

29

5

 

352

5

Dalarnas län

108

9

 

448

12

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

78

10

 

365

12

Västernorrlands län

178

13

 

1 162

15

Jämtlands län

..

..

 

80

5

Västerbottens län

126

12

 

2 028

14

Norrbottens län

87

10

 

584

16

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2011

8 355

264

 

45 050

362

2008

11 207

412

 

44 276

422

2005

20 562

492

 

60 882

582

2002

18 501

598

 

65 017

690

1999

15 527

553

 

63 101

705