Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26.b. Energianvändningen i växthusproduktionen 2011. Län.

26.b. Energy use in greenhouse production 2011. Counties.

Län

Eldningsolja nr 1

Eldningsolja, övriga kvaliteter

Naturgas

Gasol

Fjärrvärme

Elenergi

Övrig

energikälla

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

MWh

MWh

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2 759

146

-

-

5

34 829

651

Uppsala län

259

-

-

-

-

212

2 000

Södermanlands län

364

7

-

-

1 727

2 020

-

Östergötlands län

596

5

-

2

1 366

915

2 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

161

-

-

-

433

1 148

420

Kronobergs län

173

-

-

0

3 190

1 636

3

Kalmar län

104

10

-

-

95

868

-

Gotlands län

146

-

-

-

421

328

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

187

-

-

100

7 500

631

2 560

Skåne län

4 745

14

79 100

611

1 348

16 718

603

Hallands län

1 040

257

5 725

154

750

6 412

-

Västra Götalands län

1 573

546

2 142

-

269

18 799

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

186

12

-

-

-

1 704

-

Örebro län

260

9

-

-

160

485

-

Västmanlands län

212

438

-

-

2 200

765

-

Dalarnas län

288

-

-

-

521

281

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

170

3

-

0

4 594

3 814

180

Västernorrlands län

384

-

-

-

132

624

-

Jämtlands län

17

-

-

-

-

305

-

Västerbottens län

286

6

-

-

1 099

6 099

-

Norrbottens län

162

-

-

1

467

777

127

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

14 070

1 452

86 967

868

26 278

99 369

9 344

2008

21 912

4 101

132 268

1 605

44 713

105 370

3 636

2005

46 235

6 997

200 037

1 026

56 788

175 308

14 516

2002

51 607

10 531

163 160

1 496

109 573

119 688

2 485

1999

66 142

14 157

203 190

1 591

39 961

59 392

..