Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

28. Växthusinventarier den 31 december 2011. Län.

28. Greenhouses equipment on 31 December 2011. Counties.

Län

Recirkuleringssystem,
kvm

Recirkuleringssystem,
antal företag

Skuggväv/energiväv,
kvm

Skuggväv/energiväv,
antal företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

155 371

24

161 349

34

Uppsala län

3 165

..

9 415

5

Södermanlands län

22 029

8

22 625

9

Östergötlands län

26 527

10

26 224

17

 

 

 

 

 

Jönköpings län

7 950

3

16 513

8

Kronobergs län

4 236

..

14 542

8

Kalmar län

17 070

4

22 625

8

Gotlands län

-

-

20 755

4

 

 

 

 

 

Blekinge län

80 100

7

88 580

10

Skåne län

673 984

64

803 407

110

Hallands län

89 263

14

109 652

25

Västra Götalands län

82 669

14

132 581

39

 

 

 

 

 

Värmlands län

11 080

5

11 180

5

Örebro län

11 772

4

16 594

10

Västmanlands län

23 345

3

20 612

5

Dalarnas län

2 600

..

1 700

3

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

23 000

..

21 230

4

Västernorrlands län

6 700

5

11 447

9

Jämtlands län

480

..

1 440

4

Västerbottens län

41 070

6

42 090

9

Norrbottens län

2 160

..

11 810

5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2011

1 284 571

182

1 566 371

331

2008

912 997

185

1 232 914

339

2005

828 017

185

1 174 673

379