Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1987-2011. Riket.

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1987-2011. Riket.

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1993-2011. Riket.

2. Odling av frukt och bär på friland, 1987-2011. Riket.

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1987-2011. Riket.

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1987-2011. Riket.

5. Odling av köksväxter och bär i växthus och bänkgårdar, 1987-2011. Riket.

6. Arealer och antal företag med frilandsodling1 2002, 2005, 2008 och 2011. Län.

7.a. Odling av köksväxter på friland 2011 (blomkål, broccoli, dill). Län.

7.b. Odling av köksväxter på friland 2011 (gurka, isbergssallat, kålrot). Län.

7.c. Odling av köksväxter på friland 2011 (majs, matlök, morot). Län.

7.d. Odling av köksväxter på friland 2011 (palsternacka, purjolök, rödbeta). Län.

7.e. Odling av köksväxter på friland 2011 (spenat, vitkål, övriga köksväxter, totalt). Län.

8.a. Odlingsareal av frukt på friland 2011 (körsbär), hektar. Län.

8.b. Odlingsareal av frukt på friland 2011 (plommon), hektar. Län.

8.c. Odlingsareal av frukt på friland 2011 (päron), hektar. Län.

8.d. Odlingsareal av frukt på friland 2011 (äpple), hektar. Län.

8.e. Odlingsareal av frukt på friland 2011 (totalt), hektar. Län.

9.a. Odling av bär på friland 2011 (hallon, jordgubbar, svarta vinbär). Län.

9.b. Odling av bär på friland 2011 (övriga bär, totalt). Län.

9.c. Odling av övriga bär på friland 2011. Riket.

10.a. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (barrväxter, bärbuskar). Län.

10.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (fruktträd, häck- och landskapsväxter). Län.

10.c. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (jordgubbsplantor, klängväxter). Län.

10.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (lövfällande träd, perenner). Län.

10.e. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (prydnadsbuskar, rosor). Län.

10.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

10.g. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland, 2011. Riket.

10.h. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) i container, 2011. Riket.

11. Arealer och antal företag med växthusodling 2005, 2008 och 2011. Län.

12. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2011. Län.

13.a. Odling av köksväxter i växthus 2011 (gurka, kruksallat, annan sallat). Län.

13.b. Odling av köksväxter i växthus 2011 (kryddväxter, melon, tomat). Län.

13.c. Odling av köksväxter i växthus 2011 (övriga köksväxter, totalt). Län.

13.d. Övriga köksväxter i växthus 2011

14.a. Odling av bär i växthus 2011 (hallon, jordgubbar). Län.

14.b. Odling av bär i växthus 2011 (övriga bär, totalt). Län.

15. Odling av snittblommor i växthus 2011 (ej lökblommor). Län.

16. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2011. Län.

17.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2011 (amaryllis, hyacint, narciss). Län.

17.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2011 (övriga lökblommor, totalt). Län.

18.a. Odling av krukväxter i växthus 2011 (azalea, begonia, cyklamen, gröna växter). Län.

18.b. Odling av krukväxter i växthus 2011 (hortensia, impatiens, julstjärna, kalanchoe). Län.

18.c. Odling av krukväxter i växthus 2011 (krysantemum, marguerite, pelargon, praktpetunia). Län.

18.d. Odling av krukväxter i växthus 2011 (primula, saintpaulia, övriga krukväxter, totalt). Län.

18.e. Odling av krukväxter i växthus 2011 (övriga krukväxter). Hela riket.

19.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2011 (blomstertobak, impatiens, lobelia, pensé). Län.

19.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2011 (petunia, silverek, tagetes, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. forts. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2011 (övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.c. Odling av utplanteringsväxter i växthus (övriga utplanteringsväxter) 2011. Län.

20. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2011 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor, totalt). Län.

21. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2011. Län.

22.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus med uppvärmning (fördelning efter material). Län.

22.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter material). Län.

23.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter material). Län.

23.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter material). Län.

24.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus med uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter byggnadsår). Län.

26.a. Energianvändningen i växthusproduktionen 2011. Län.

26.b. Energianvändningen i växthusproduktionen 2011. Län.

27.a. Antal sysselsatta i trädgårdsproduktionen 2011 (familjemedlemmar). Län.

27.b. Antal sysselsatta i trädgårdsproduktionen 2011 (ej familjemedlemmar). Län.

27.c. Företagarens ålder.

28. Växthusinventarier den 31 december 2011. Län.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

2) Broccoli redovisas separat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bär i växthus ingår i dessa siffror.