Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1987-2011. Riket.

1.a. Outdoor cultivation of vegetables, 1987-2011. Whole country.

Växtslag

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

348

291

347

362

341

316

311

236

293

Skörd, ton

4 411

4 682

4 708

6 150

6 028

4 850

5 450

3 798

5 830

Ton/hektar

13

16

14

17

18

15

18

16

20

Antal företag

305

261

256

186

105

98

96

83

94

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

..

..

..

..

..

..

246

217

255

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

1 944

1 485

2 138

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

8

7

8

Antal företag

..

..

..

..

..

..

117

102

114

Dill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

..

158

164

168

154

163

175

158

156

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

969

709

729

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

6

4

5

Antal företag

..

..

..

142

98

88

122

140

139

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

520

298

301

382

293

278

226

161

160

Skörd, ton

1 649

10 419

7 737

11 931

13 276

12 313

11 503

7 247

8 678

Ton/hektar

3

35

26

31

45

44

51

45

54

Antal företag

707

397

319

253

159

117

102

73

80

Isbergssallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

519

622

643

660

687

1 092

1 211

1 222

1 128

Skörd, ton

5 821

9 356

10 071

12 810

19 325

23 350

27 199

28 482

25 830

Ton/hektar

11

15

16

19

28

21

22

23

23

Antal företag

403

323

291

200

138

114

84

74

73

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

22

14

19

33

39

94

..

..

..

Skörd, ton

1 045

643

796

1 296

538

865

..

..

..

Ton/hektar

48

46

42

39

14

9

..

..

..

Antal företag

121

94

83

64

42

63

..

..

..

Kålrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

247

230

218

231

197

175

163

209

192

Skörd, ton

6 125

5 929

6 173

7 201

5 945

4 080

4 894

6 807

5 254

Ton/hektar

25

26

28

31

30

23

30

33

27

Antal företag

373

288

283

204

154

147

124

105

99

Majs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

148

129

140

94

84

126

140

67

153

Skörd, ton

105

478

304

515

524

425

993

351

1 273

Ton/hektar

1

4

2

5

6

3

7

5

8

Antal företag

169

149

157

122

87

91

93

93

69

Matlök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar1

733

668

725

847

791

805

902

849

1 017

Skörd, ton

11 144

22 292

23 999

23 541

35 283

23 228

28 614

32 793

41 623

Ton/hektar

15

33

33

28

45

29

32

39

41

Antal företag

600

486

459

411

313

311

274

230

218


1) Arealen 2011 avser sådd/planterad areal, innan år 2011 har definitionen varit utnyttjad/odlad areal.