Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.b. Odling av köksväxter på friland 2011 (gurka, isbergssallat, kålrot). Län.

7.b. Outdoor cultivation of vegetables 2011. Counties.

 

Län

Gurka

 

 

 

Isbergssallat

 

 

Kålrot

 

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,4

8

3

 

0,1

..

..

 

0,0

..

..

Uppsala län

2,2

1

4

 

0,4

5

3

 

0,5

13

5

Södermanlands län

0,4

13

3

 

0,1

..

..

 

0,1

..

..

Östergötlands län

4,5

62

8

 

19,0

..

..

 

63,2

2 207

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,2

..

..

 

0,2

0

3

 

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

 

0,5

..

..

 

0,2

..

..

Kalmar län

62,8

2 756

9

 

-

-

-

 

1,0

26

6

Gotlands län

4,5

346

5

 

0,5

5

8

 

3,1

50

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

51,0

3 983

13

 

9,0

..

..

 

0,3

..

..

Skåne län

29,9

1 471

14

 

1 095,9

25 372

29

 

108,3

2 608

28

Hallands län

0,6

..

..

 

0,1

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands län

1,1

29

5

 

0,8

10

7

 

4,5

188

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,3

..

..

 

0,1

..

..

 

4,4

85

6

Örebro län

0,2

..

..

 

0,0

..

..

 

0,0

..

..

Västmanlands län

0,0

..

..

 

0,3

..

..

 

-

-

-

Dalarnas län

0,1

..

..

 

0,7

8

4

 

0,5

9

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,1

..

..

 

-

-

-

 

1,0

10

5

Västernorrlands län

0,3

..

..

 

-

-

-

 

0,2

0

3

Jämtlands län

-

-

-

 

0,1

..

..

 

0,3

..

..

Västerbottens län

-

-

-

 

0,4

5

4

 

0,5

..

..

Norrbottens län

0,2

..

..

 

0,0

..

..

 

4,0

29

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

159,7

8 678

80

 

1 128,3

25 830

73

 

192,0

5 254

99

2008

160,7

7 247

73

 

1 221,6

28 482

74

 

209,0

6 807

105

2005

226,0

11 503

102

 

1 210,8

27 199

84

 

162,7

4 894

124

2002

278,5

12 313

117

 

1 091,5

23 350

114

 

174,7

4 080

147

1999

293,3

13 276

159

 

686,7

19 325

138

 

196,6

5 945

154


1) Arealen 2011 avser sådd/planterad areal, innan år 2011 har definitionen varit utnyttjad/odlad areal.