Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.e. Odlingsareal av frukt på friland 2011 (totalt), hektar. Län.

8.e. Area of outdoor cultivation of fruit 2011, hectares. Counties.

Län

Areal,
ha

Antal
företag

 

 

 

Stockholms län

5,4

6

Uppsala län

13,0

6

Södermanlands län

3,0

5

Östergötlands län

11,0

8

 

 

 

Jönköpings län

71,3

11

Kronobergs län

20,2

13

Kalmar län

4,0

4

Gotlands län

17,3

3

 

 

 

Blekinge län

56,7

13

Skåne län

1 424,3

163

Hallands län

6,0

5

Västra Götalands län

41,1

15

 

 

 

Värmlands län

0,3

..

Örebro län

4,7

4

Västmanlands län

11,1

..

Dalarnas län

0,0

..

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

Västernorrlands län

0,1

..

Jämtlands län

-

-

Västerbottens län

0,5

..

Norrbottens län

-

-

 

 

 

Hela riket

 

 

2011

1 690,1

262

2008

1 788,6

324