Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.a. Odling av bär på friland 2011 (hallon, jordgubbar, svarta vinbär). Län.

9.a. Outdoor cultivation of berries 2011. Counties.

Län

Hallon

 

 

 

Jordgubbar

 

 

Svarta vinbär

 

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,7

6

5

 

8,4

27

8

 

3,1

1

7

Uppsala län

1,0

3

4

 

35,4

248

7

 

0,9

1

6

Södermanlands län

5,0

16

5

 

23,7

102

8

 

0,5

0

3

Östergötlands län

2,4

9

8

 

120,5

716

25

 

0,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1,8

..

..

 

31,4

219

9

 

21,7

81

7

Kronobergs län

1,5

2

3

 

3,5

..

..

 

0,3

..

..

Kalmar län

23,3

47

10

 

446,5

1 949

40

 

0,2

..

..

Gotlands län

1,8

11

8

 

20,7

135

17

 

2,1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

34,3

118

14

 

260,3

2 250

49

 

1,7

..

..

Skåne län

41,1

145

41

 

737,0

4 846

82

 

4,7

4

14

Hallands län

1,5

3

3

 

70,0

372

17

 

1,8

1

3

Västra Götalands län

14,5

65

18

 

180,4

867

54

 

12,8

7

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,1

..

..

 

46,9

351

5

 

-

-

-

Örebro län

2,1

2

4

 

8,3

28

6

 

7,1

1

4

Västmanlands län

-

-

-

 

3,5

..

..

 

0,9

..

..

Dalarnas län

0,5

..

..

 

26,5

111

5

 

58,1

75

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

 

27,3

111

11

 

0,5

..

..

Västernorrlands län

1,4

2

3

 

9,1

19

8

 

16,9

4

9

Jämtlands län

-

-

-

 

38,0

192

11

 

22,1

22

7

Västerbottens län

1,6

0

3

 

19,8

45

9

 

12,6

16

7

Norrbottens län

0,2

..

..

 

13,4

19

8

 

125,8

63

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

135,7

432

135

 

2 130,3

12 652

383

 

293,8

280

119

2008

156,7

448

129

 

1 997,1

11 711

423

 

377,5

313

150

2005

156,0

250

160

 

2 400,9

12 137

525

 

510,6

493

175

2002

130,4

191

156

 

2 209,1

9 845

597

 

470,7

395

184

1999

116,6

118

156

 

2 707,3

12 520

771

 

415,4

478

186