Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.a. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (barrväxter, bärbuskar). Län.

10.a. Outdoor and container cultivation of nurseries 2011. Counties.

Län

Barrväxter

 

Bärbuskar

På friland

 

I container

 

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

0,2

..

..

0,0

..

..

 

0,4

..

..

2,1

..

..

Östergötlands län

0,5

..

..

0,0

..

..

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

0,0

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Skåne län

11,0

..

..

1,4

..

..

 

-

-

-

1,4

160

7

Hallands län

0,1

..

..

0,1

..

..

 

-

-

-

0,1

..

..

Västra Götalands län

-

-

-

1,5

..

..

 

-

-

-

0,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Västmanlands län

-

-

-

0,1

..

..

 

-

-

-

0,1

..

..

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

0,0

..

..

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

11,8

44

5

3,1

134

9

 

0,4

..

..

3,7

183

16

2008

14,7

150

13

2,7

162

12

 

4,9

36

8

1,1

75

12

2005

19,3

120

17

3,1

123

15

 

4,7

46

8

1,3

72

15

2002

21,7

136

23

4,4

137

14

 

23,1

203

15

3,1

105

14

1999

23,2

245

25

2,3

138

17

 

32,1

236

21

1,5

86

16