Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (fruktträd, häck- och landskapsväxter). Län.

10.b. Outdoor and container cultivation of nurseries 2011. Counties.

Län

Fruktträd

 

Häck- och landskapsväxter

På friland

I container

 

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Östergötlands län

-

-

-

0,0

..

..

 

0,2

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

3

..

..

1,5

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

0,5

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

0,5

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Skåne län

19,7

286

8

3,6

62

5

 

20,2

4 385

4

1,4

560

7

Hallands län

7,9

..

..

0,3

..

..

 

0,4

..

..

-

-

-

Västra Götalands län

2,3

..

..

0,1

..

..

 

1,0

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,2

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

0,2

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

0,2

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

34,3

478

18

5,8

92

11

 

21,8

4 556

8

1,4

566

10

2008

70,2

546

25

4,8

68

10

 

29,0

2 229

10

0,8

288

9

2005

86,2

1 205

26

5,1

114

17

 

36,0

4 730

17

1,0

221

11

2002

55,1

341

31

8,4

91

18

 

33,9

4 673

19

1,3

227

5

1999

77,8

1 088

36

3,1

66

18

 

43,8

4 506

22

0,5

171

9