Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

10.f. Outdoor and container cultivation of nurseries 2011. Counties.

Län

Övriga plantskoleväxter

 

Totalt

På friland

I container

 

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

0,0

..

..

 

-

-

-

1,0

..

..

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

10,5

504

3

-

-

-

 

11,6

505

6

2,5

..

..

Östergötlands län

0,1

..

..

0,0

..

..

 

38,1

..

..

1,2

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,5

..

..

-

-

-

 

4,3

147

4

1,5

..

..

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

 

1,3

..

..

0,1

..

..

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

 

2,5

..

..

1,5

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

1,5

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

 

2,5

..

..

-

-

-

Skåne län

8,0

291

3

0,4

72

5

 

193,1

10 358

19

66,3

5 154

20

Hallands län

0,4

..

..

-

-

-

 

69,7

315

8

2,8

551

6

Västra Götalands län

0,9

..

..

0,0

..

..

 

37,5

2 496

9

8,3

312

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

 

6,2

432

4

5,0

..

..

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

 

0,5

..

..

1,7

..

..

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

0,3

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

 

3,0

..

..

0,1

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

 

1,1

..

..

0,0

..

..

Norrbottens län

0,1

..

..

-

-

-

 

1,5

8

3

0,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

20,5

981

11

0,4

75

8

 

374,5

14 905

68

92,2

7 791

54

2008

84,6

11 309

24

1,0

1 111

4

 

419,0

19 786

106

50,9

7 122

45

2005

18,4

2 432

17

0,9

30

8

 

392,9

17 453

107

55,3

5 403

51

2002

28,0

3 246

29

2,4

741

7

 

434,6

16 781

160

80,1

7 340

68

1999

45,0

..

30

2,7

91

13

 

615,8

24 284

181

39,9

5 044

60