Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.e. Odling av krukväxter i växthus 2011 (övriga krukväxter). Hela riket.

18.e. Cultivation of potted plants in greenhouses 2011. Whole country.

Grupp krukväxter

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

Bacopa

263

49

Browallia

..

..

Calliebrachoa

237

51

Diascia

20

6

Dichondra

46

6

Engelsk pelargon

321

11

Femtunga

101

36

Gerbera

273

3

Osteosperum

143

8

Streptocarpus

167

6

Diverse

2 185

66