Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2011 (petunia, silverek, tagetes, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Petunia

 

 

Silverek

 

 

Tagetes

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

324

14

 

68

14

 

359

21

Uppsala län

28

10

 

17

8

 

35

10

Södermanlands län

587

14

 

28

11

 

323

13

Östergötlands län

90

22

 

37

19

 

111

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

57

7

 

15

7

 

33

7

Kronobergs län

40

8

 

26

9

 

50

8

Kalmar län

43

15

 

16

13

 

51

16

Gotlands län

9

4

 

1

3

 

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

61

8

 

19

7

 

55

10

Skåne län

2 213

44

 

538

27

 

1 222

44

Hallands län

933

16

 

60

10

 

791

16

Västra Götalands län

197

30

 

90

26

 

129

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

187

7

 

16

6

 

118

8

Örebro län

79

10

 

32

11

 

107

13

Västmanlands län

43

5

 

13

4

 

48

5

Dalarnas län

58

11

 

16

7

 

40

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

65

10

 

12

8

 

37

9

Västernorrlands län

148

14

 

66

13

 

115

14

Jämtlands län

17

5

 

4

5

 

4

5

Västerbottens län

280

13

 

131

12

 

166

13

Norrbottens län

81

14

 

42

13

 

82

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

5 539

281

 

1 247

233

 

3 884

296

2008

4 924

319

 

900

209

 

4 100

335

2005

6 002

456

 

-

-

 

5 254

484

2002

7 736

557

 

-

-

 

5 879

586

1999

9 827

583

 

-

-

 

7 110

593