Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2011 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor, totalt). Län.

20. Cultivation of cuttings and small plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Köksväxter

 

Prydnadsväxter

 

Övriga sticklingar/

småplantor

 

Totalt

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2

3

 

482

3

 

..

..

 

734

7

Uppsala län

16

3

 

8

4

 

-

-

 

24

6

Södermanlands län

..

..

 

416

5

 

..

..

 

423

5

Östergötlands län

1 616

4

 

..

..

 

..

..

 

1 644

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

..

..

 

..

..

 

15

3

Kronobergs län

16

4

 

31

3

 

-

-

 

47

6

Kalmar län

35

5

 

1

3

 

..

..

 

41

6

Gotlands län

40

3

 

..

..

 

-

-

 

47

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

 

..

..

 

..

..

 

23

3

Skåne län

127 484

8

 

37 967

21

 

1 030

3

 

166 481

29

Hallands län

352

3

 

7 631

4

 

-

-

 

7 983

5

Västra Götalands län

4 339

8

 

694

10

 

..

..

 

5 045

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Örebro län

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Västmanlands län

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas län

232

3

 

..

..

 

..

..

 

242

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Västernorrlands län

..

..

 

307

3

 

..

..

 

311

4

Jämtlands län

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Västerbottens län

8

3

 

74

3

 

10

3

 

92

6

Norrbottens län

110

6

 

76

6

 

-

-

 

186

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

134 339

62

 

47 755

79

 

1 351

21

 

183 445

128

2008

50 459

53

 

27 091

48

 

8 699

30

 

86 249

103

2005

50 166

85

 

32 294

60

 

3 822

73

 

86 282

167

2002

40 871

113

 

78 710

78

 

50 131

107

 

169 711

227

1999

46 887

105

 

85 527

70

 

44 142

71

 

176 556

203