Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus med uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2011, for greenhouses with heating (distributed by year of construction). Counties.

Län

2009 och

senare

2004 -2008

1999-2003

1989-1998

1988 och

 tidigare

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

6 580

28 056

38 697

44 384

90 041

207 758

Uppsala län

1 384

3 020

6 386

12 598

3 770

27 158

Södermanlands län

100

1 655

3 600

7 716

32 647

45 718

Östergötlands län

7 445

2 000

8 820

32 540

27 611

78 416

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

3 300

400

7 280

626

10 870

22 476

Kronobergs län

960

4 514

1 984

6 696

6 572

20 726

Kalmar län

-

3 200

6 522

12 044

21 496

43 262

Gotlands län

-

475

908

19 210

6 830

27 423

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1 850

11 370

12 300

60 645

16 545

102 710

Skåne län

35 920

83 364

248 343

247 925

632 816

1 248 368

Hallands län

7 044

10 896

15 136

30 159

93 552

156 787

Västra Götalands län

7 903

9 839

14 115

46 011

93 973

171 841

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

300

3 400

5 915

11 250

20 865

Örebro län

1 948

1 190

2 100

10 812

11 999

28 049

Västmanlands län

-

2 950

3 180

15 835

27 002

48 967

Dalarnas län

4 350

260

3 012

4 954

9 527

22 103

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2 170

6 950

3 736

10 778

14 098

37 732

Västernorrlands län

-

-

1 100

6 325

15 048

22 473

Jämtlands län

-

330

150

1 380

1 460

3 320

Västerbottens län

4 500

5 000

11 890

15 130

34 210

70 730

Norrbottens län

4 664

700

4 930

13 870

10 811

34 975

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

90 118

176 469

397 589

605 553

1 172 128

2 441 857