Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Arealer och antal företag med frilandsodling1 2002, 2005, 2008 och 2011. Län.

6. Areas outdoor cultivation and number of holdings 2002,2005,2008 and 2011. Counties.

Län

2002

 

 

2005

 

 

2008

 

 

2011

 

Areal,
hektar

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

182,5

52

 

150,2

47

 

81,6

49

 

53,0

31

Uppsala län

63,1

28

 

75,9

30

 

116,5

33

 

76,1

28

Södermanlands län

294,4

29

 

71,0

31

 

81,8

36

 

68,3

34

Östergötlands län

574,5

99

 

565,0

101

 

470,6

88

 

455,8

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

253,1

63

 

235,5

55

 

171,4

49

 

166,5

42

Kronobergs län

70,7

44

 

47,9

25

 

62,2

28

 

37,5

23

Kalmar län

776,5

128

 

825,3

115

 

809,1

101

 

760,2

89

Gotlands län

637,7

97

 

665,1

88

 

772,2

96

 

916,2

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

587,8

110

 

601,8

109

 

443,6

84

 

527,8

81

Skåne län

6 099,5

727

 

6 771,8

646

 

6 862,0

594

 

7 774,2

493

Hallands län

650,0

146

 

553,2

123

 

559,4

105

 

434,3

84

Västra Götalands län

863,5

197

 

876,5

187

 

753,9

156

 

638,2

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

110,4

37

 

163,4

32

 

118,2

28

 

100,1

20

Örebro län

180,2

59

 

141,9

47

 

116,2

38

 

98,9

38

Västmanlands län

68,0

20

 

61,1

19

 

31,5

10

 

28,7

15

Dalarnas län

133,6

31

 

182,8

32

 

121,8

24

 

115,8

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

77,3

31

 

68,5

34

 

55,2

31

 

47,9

24

Västernorrlands län

92,8

32

 

75,1

30

 

58,9

25

 

40,5

25

Jämtlands län

106,4

28

 

104,8

24

 

63,7

21

 

67,0

21

Västerbottens län

52,3

30

 

96,8

30

 

42,6

28

 

49,7

25

Norrbottens län

206,6

56

 

222,9

48

 

184,0

42

 

166,3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

12 080,9

2 044

 

12 556,5

1 853

 

11 976,4

1 666

 

12 622,9

1 443


1) Inklusive containerodling av plantskoleväxter.