Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.g. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland, 2011. Riket.

10.g. Outdoor cultivation of nurseries, 2011. Whole country.

Plantskoleväxter

På friland

Nyplanterade 2011

 

Totalt

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

2,7

10

4

 

11,8

44

5

-Varav ung- / häckplantor

0,0

..

..

 

0,2

..

..

Bärbuskar

0,4

..

..

 

0,4

..

..

Fruktträd

10,6

139

12

 

34,3

478

18

-Varav fruktträd som är omplanterade

0,6

..

..

 

0,7

..

..

Häck och landskapsväxter (inklusive ungplantor)

3,6

361

6

 

21,8

4 556

8

Jordgubbsplantor

45,6

2 215

12

 

119,1

7 532

14

Klängväxter

-

-

-

 

-

-

-

Lövfällande träd

77,12

147

12

 

139,3

273

21

-Varav ungträd

8,0

35

7

 

13,6

47

15

-Varav träd 2x omplanterade

10,8

35

7

 

34,0

100

12

-Varav träd 3x omplanterade

47,1

65

5

 

77,6

108

9

-Varav träd 4x omplanterade

11,2

12

3

 

14,1

18

3

Perenner

2,7

111

6

 

9,6

680

9

-Varav solitärperenner

-

-

-

 

0,0

..

..

Prydnadsbuskar

4,7

92

7

 

14,5

223

11

-Varav solitärbuskar

1,6

6

4

 

6,1

19

5

Rosor

3,2

136

3

 

3,2

136

3

Övriga plantskoleväxter

6,9

46

3

 

20,5

981

11