Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Odling av frukt och bär på friland, 1987-2011. Riket.

2. Outdoor cultivation of fruit and berries, 1987-2011. Whole country.

Växtslag

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körsbär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

28

22

123

184

195

188

139

101

95

Skörd, ton

34

20

54

77

196

621

140

249

173

Ton/hektar

1

1

0

0

1

3

1

2

2

Antal företag

48

46

77

82

73

65

77

63

48

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

166

135

141

138

101

169

94

88

69

Skörd, ton

530

584

503

557

388

495

311

334

540

Ton/hektar

3

4

4

4

4

3

3

4

8

Antal företag

214

186

173

167

148

135

104

98

75

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

336

275

248

242

185

172

197

168

156

Skörd, ton

1 853

2 956

2 593

1 281

1 159

1 972

1 687

1 629

2 452

Ton/hektar

6

11

10

5

6

11

9

10

16

Antal företag

210

198

179

170

133

111

127

116

94

Äpple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2 585

1 959

1 822

1 668

1 531

1 334

1 440

1 432

1 371

Skörd, ton

15 647

16 768

17 562

17 053

18 006

18 005

17 683

22 150

20 684

Ton/hektar

6

9

10

10

12

14

12

15

15

Antal företag

510

458

398

347

296

231

259

276

236

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3 115

2 391

2 334

2 232

2 011

1 862

1871

1 789

1 690

Antal företag

558

503

460

425

365

350

309

324

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

75

94

86

101

117

130

156

157

136

Skörd, ton

110

99

123

121

118

191

250

448

432

Ton/hektar

1

1

1

1

1

1

2

3

3

Antal företag

179

153

182

171

156

156

160

129

135

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2 253

2 237

2 565

2 950

2 707

2 209

2 401

1 997

2 130

Skörd, ton

9 114

5 156

11 071

11 700

12 520

9 845

12 137

11 711

12 652

Ton/hektar

4

2

4

4

5

4

5

6

6

Antal företag

1078

946

994

923

771

597

525

423

383

Svarta vinbär

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

895

797

768

607

415

471

511

378

294

Skörd, ton

1 179

753

854

798

478

395

493

313

280

Ton/hektar

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal företag

465

370

321

245

186

184

175

150

119

Övriga bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

16

12

20

75

119

99

123

134

109

Antal företag

59

48

49

47

56

61

68

125

100

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3 239

3 140

3 439

3 733

3 358

2 909

3 191

2 665

2 668

Antal företag

1 429

1 236

1 249

1 140

949

811

767

642

566