Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

Trädgårdsproduktion 2011

The 2011 Horticultural census
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats, då fel i grundmaterialet från enkäten har hittats. Efter korrigering står posten för 30 % av energianvändningen (189 000 MWh).

Medelarealen fortsätter att öka

Den genomsnittliga arealen per företag som odlar trädgårdsväxter på friland har ökat varje år sedan 1987 och var 8,7 hektar per företag år 2011. Sedan 1987 har den genomsnittliga frilandsarealen per företag ökat med 267 %.

Den totala frilandsarealen odlad med trädgårdsväxter var 12 623 hektar år 2011. År 2011 var antalet företag som odlade trädgårdsväxter på friland 1 443 stycken.

Den genomsnittliga växthusarealen per företag som odlar trädgårdsväxter har sedan år 1987 ökat med 185 % och var 3 837 kvm per företag år 2011. Växthusarealen uppgick 2011 till 2 678 000 kvm. Antalet företag med växthusproduktion var 698 stycken.

Produktionen av lökblommor ökar

Mellan 1987 och 2005 har produktion av lökblommor förblivit relativt konstant, medan antalet företag har minskat kontinuerligt. Mellan 2005 och 2008 ökade produktionen med 7 %, mellan 2008 och 2011 med 22 %.

Tulpan som snittblomma är den största produkten i gruppen lökblommor. År 2011 producerades det 152 miljoner tulpaner. Det är en ökning med 21 % jämfört med år 2008. Även produktion av lökblommor i kruka ökade 2011 jämfört med år 2008. År 2011 producerades det 17,5 miljoner lökblommor i kruka. Det är en ökning med 33 % jämfört med år 2008.

Användningen av biobränslen i växthus ökar

Användningen av pellets, briketter, bark, flis och spån har ökat mellan 2008 och 2011. 2008 stod de för 18 % av den totala energianvändningen i växthus. År 2011 stod de för 35 % av den totala energianvändningen. Användningen av eldningsolja har minskat med 40 % mellan 2008 och 2011. Eldningsolja stod för 25 % av energianvändningen år 2011.