Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.c. Odling av köksväxter på friland 2011 (majs, matlök, morot). Län.

7.c. Outdoor cultivation of vegetables 2011. Counties.

Län

Majs

 

 

 

Matlök

 

 

 

Morot

 

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,1

4

3

 

1,9

30

7

 

3,0

72

6

Uppsala län

0,4

2

3

 

1,2

15

7

 

6,9

195

8

Södermanlands län

3,2

16

3

 

0,5

21

4

 

2,3

63

6

Östergötlands län

4,2

31

6

 

50,8

1 868

14

 

68,1

3 247

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1,0

5

3

 

0,6

6

4

 

20,4

804

7

Kronobergs län

0,2

..

..

 

2,4

43

4

 

0,4

17

..

Kalmar län

8,6

234

8

 

131,0

5 040

25

 

12,0

409

12

Gotlands län

0,2

..

..

 

36,4

1 443

14

 

514,0

30 804

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1,5

4

3

 

36,1

1 351

11

 

11,9

698

6

Skåne län

115,1

826

14

 

703,3

30 920

63

 

1 063,4

59 008

79

Hallands län

2,5

20

5

 

35,8

770

9

 

106,8

5 640

26

Västra Götalands län

8,6

71

9

 

8,4

76

24

 

36,9

1 375

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,1

..

..

 

1,5

12

4

 

14,9

374

10

Örebro län

6,5

53

4

 

1,5

7

8

 

33,9

1 403

14

Västmanlands län

0,6

..

..

 

0,2

..

..

 

0,5

20

..

Dalarnas län

0,1

..

..

 

0,9

12

5

 

9,9

351

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

 

0,6

1

4

 

6,7

195

7

Västernorrlands län

0,2

..

..

 

1,5

..

..

 

1,4

2

4

Jämtlands län

-

-

-

 

0,3

..

..

 

1,1

23

3

Västerbottens län

-

-

-

 

0,1

..

..

 

3,5

80

8

Norrbottens län

-

-

-

 

2,6

1

4

 

8,9

89

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

152,9

1 273

69

 

1 017,4

41 623

218

 

1 926,7

104 870

295

2008

67,2

351

93

 

848,8

32 793

230

 

1 733,9

91 609

356

2005

140,2

993

93

 

902,7

28 614

274

 

1 726,6

96 228

419

2002

126,4

425

91

 

805,1

23 228

311

 

1 820,0

84 784

453

1999

83,8

524

87

 

790,7

35 283

313

 

1 755,8

84 308

500


1) Arealen 2011 avser sådd/planterad areal, innan år 2011 har definitionen varit utnyttjad/odlad areal.