Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.e. Odling av köksväxter på friland 2011 (spenat, vitkål, övriga köksväxter, totalt). Län.

7.e. Outdoor cultivation of vegetables 2011. Counties.

 

Län

Spenat

 

 

 

Vitkål

 

 

Övriga

köksväxter

Totalt

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

 

0,3

9

4

 

21,7

16

 

31,9

21

Uppsala län

0,1

..

..

 

0,6

5

3

 

7,2

11

 

23,0

17

Södermanlands län

0,0

..

..

 

0,3

..

..

 

10,4

13

 

18,4

21

Östergötlands län

0,0

..

..

 

10,7

566

5

 

12,8

16

 

280,2

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

 

1,0

14

3

 

3,8

9

 

32,9

14

Kronobergs län

-

-

-

 

0,4

7

3

 

4,6

5

 

9,8

7

Kalmar län

-

-

-

 

2,2

107

5

 

35,5

25

 

261,8

55

Gotlands län

-

-

-

 

1,0

37

5

 

73,0

28

 

867,1

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

9,0

..

..

 

1,0

..

..

 

13,5

11

 

167,3

38

Skåne län

157,1

2 565

13

 

229,8

10 092

26

 

732,5

111

 

5 285,7

256

Hallands län

-

-

-

 

8,9

381

8

 

44,5

24

 

277,4

54

Västra Götalands län

0,3

..

..

 

151,8

5 929

20

 

61,1

34

 

323,2

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

 

5,9

161

7

 

8,1

6

 

40,6

14

Örebro län

0,1

..

..

 

3,9

184

3

 

12,6

12

 

74,9

27

Västmanlands län

-

-

-

 

2,0

27

3

 

1,2

2

 

6,1

6

Dalarnas län

-

-

-

 

4,4

144

9

 

5,1

6

 

29,4

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

 

0,5

2

4

 

3,7

6

 

17,0

14

Västernorrlands län

-

-

-

 

0,2

1

3

 

0,8

2

 

6,4

8

Jämtlands län

0,0

..

..

 

0,7

17

3

 

1,5

4

 

6,4

5

Västerbottens län

-

-

-

 

1,0

32

6

 

4,2

7

 

12,5

9

Norrbottens län

-

-

-

 

1,7

12

8

 

2,9

8

 

25,4

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

166,6

2 703

23

 

428,3

17 795

132

 

1 060,5

356

 

7 797,6

791

2008

160,9

1 567

36

 

391,6

16 962

135

 

999,5

559

 

7 052,9

901

2005

243,0

2 113

30

 

370,2

15 557

156

 

738,2

296

 

7 046,8

987

2002

154,0

..

17

 

385,0

13 405

189

 

815,0

..

 

6 766,7

1 045

1999

134,0

..

20

 

447,3

19 842

201

 

607,0

..

 

6 149,6

1 158


1) Arealen 2011 avser sådd/planterad areal, innan år 2011 har definitionen varit utnyttjad/odlad areal.