Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.b. Odling av bär på friland 2011 (övriga bär, totalt). Län.

9.b. Outdoor cultivation of berries 2011. Counties.

Län

Övriga bär

 

 

Totalt

 

Areal,
hektar

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,5

..

 

14,7

15

Uppsala län

2,8

6

 

40,1

16

Södermanlands län

3,7

6

 

32,8

16

Östergötlands län

2,4

4

 

125,3

32

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1,6

..

 

56,5

17

Kronobergs län

0,8

4

 

6,1

7

Kalmar län

20,4

12

 

490,4

54

Gotlands län

5,6

4

 

30,3

20

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

4,9

5

 

301,3

52

Skåne län

21,9

20

 

804,7

114

Hallands län

5,2

7

 

78,4

26

Västra Götalands län

20,3

15

 

228,0

77

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,1

..

 

48,0

8

Örebro län

1,8

..

 

19,2

10

Västmanlands län

4,9

..

 

9,3

4

Dalarnas län

1,0

3

 

86,1

10

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

27,8

12

Västernorrlands län

6,6

..

 

33,9

19

Jämtlands län

0,5

..

 

60,6

18

Västerbottens län

1,7

..

 

35,6

15

Norrbottens län

-

-

 

139,3

24

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2011

108,6

100

 

2 668,4

566

2008

133,7

126

 

2 665,0

642

2005

123,2

76

 

3 190,7

767

2002

98,6

61

 

2 908,8

811

1999

118,9

56

 

3 358,3

949