Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.c. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (jordgubbsplantor, klängväxter). Län.

10.c. Outdoor and container cultivation of nurseries 2011. Counties.

Län

Jordgubbsplantor

 

Klängväxter

På friland

I container

 

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,1

..

..

Östergötlands län

-

-

-

0,0

..

..

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

0,3

..

..

-

-

-

 

-

-

-

0,1

..

..

Kalmar län

2,5

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

0,5

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

2,5

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Skåne län

100,2

..

..

30,8

..

..

 

-

-

-

0,1

45

5

Hallands län

0,3

..

..

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Västra Götalands län

12,5

2 008

3

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,1

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

0,3

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

119,1

7 532

14

30,8

435

5

 

-

-

-

0,3

84

11

2008

29,4

2 566

15

1

..

..

 

0,5

..

..

1,0

30

7

2005

39,1

5 265

16

0,5

..

..

 

1,0

..

..

0,8

30

7

2002

49,8

4 694

23

-

-

-

 

0,0

..

..

1,9

70

7

1999

69,6

7 062

33

-

-

-

 

..

..

..

0,4

30

8