Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (lövfällande träd, perenner). Län.

10.d. Outdoor and container cultivation of nurseries 2011. Counties.

Län

Lövfällande träd

 

Perenner

På friland

I container

 

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,9

..

..

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

0,5

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

37,0

..

..

0,0

..

..

 

0,0

..

..

1,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,8

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

0,5

..

..

0,0

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

1,5

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Skåne län

19,5

38

7

4,2

57

8

 

-

-

-

12,3

2 608

10

Hallands län

60,0

..

..

0,1

..

..

 

0,5

..

..

2,0

..

..

Västra Götalands län

16,0

..

..

1,1

9

3

 

3,0

..

..

0,8

96

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

 

6,0

432

3

5,0

..

..

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

0,5

..

..

0,2

..

..

 

-

-

-

0,2

..

..

Dalarnas län

0,0

..

..

-

-

-

 

0,0

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

3,0

..

..

0,1

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,4

..

..

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

Norrbottens län

1,0

..

..

0,0

..

..

 

0,1

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

139,3

273

21

5,7

101

17

 

9,6

680

9

23,9

4 746

27

2008

140,4

340

24

4,8

83

14

 

16,3

2 016

20

14,5

3 735

23

2005

136,2

216

28

3,3

38

15

 

20,1

2 591

21

13,6

3 086

27

2002

137,2

723

43

10,2

51

16

 

25,3

1 505

30

19,6

4 606

31

1999

198,1

652

44

4,4

50

13

 

22,2

2 353

31

7,6

3 371

30