Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.e. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2011 (prydnadsbuskar, rosor). Län.

10.e. Outdoor and container cultivation of nurseries 2011. Counties.

Län

Prydnadsbuskar

 

Rosor

På friland

I container

 

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

0,1

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

0,1

..

..

 

-

-

-

0,2

..

..

Östergötlands län

0,2

..

..

0,1

..

..

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

0,0

..

..

 

0,5

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Skåne län

11,8

183

6

9,8

962

9

 

2,7

..

..

1,1

94

7

Hallands län

0,1

..

..

0,2

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands län

1,8

..

..

4,5

163

5

 

-

-

-

0,1

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

0,9

..

..

 

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,6

..

..

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

14,5

223

11

15,7

1 230

21

 

3,2

136

3

1,4

146

14

2008

25,1

404

19

18,2

1 166

24

 

3,9

189

7

1,0

91

10

2005

22,0

373

22

22,7

1 328

26

 

9,9

474

9

3,0

110

14

2002

37,3

709

37

25,4

1 195

32

 

23,2

552

19

3,4

117

13

1999

83,0

1 638

44

16,1

995

36

 

20,7

1 005

19

1,3

47

13