Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Arealer och antal företag med växthusodling 2005, 2008 och 2011. Län.

11. Areas and number of holdings with greenhouse cultivation 2005, 2008 and 2011. Counties.

Län

2005

 

 

2008

 

 

2011

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

246 935

80

 

248 650

60

 

225 903

53

Uppsala län

22 822

24

 

23 333

24

 

34 648

23

Södermanlands län

51 378

23

 

36 437

17

 

50 573

27

Östergötlands län

131 868

56

 

110 927

48

 

89 171

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

50 767

31

 

34 080

23

 

25 333

16

Kronobergs län

25 184

16

 

18 672

14

 

23 890

16

Kalmar län

54 612

32

 

44 050

28

 

51 994

26

Gotlands län

15 053

14

 

31 378

17

 

27 738

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

79 118

29

 

87 770

20

 

108 138

22

Skåne län

1 523 861

267

 

1 326 860

214

 

1 358 140

181

Hallands län

172 193

58

 

172 888

50

 

164 421

43

Västra Götalands län

235 432

128

 

170 465

97

 

196 069

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

34 359

24

 

28 154

16

 

24 935

13

Örebro län

41 611

25

 

57 734

24

 

33 748

23

Västmanlands län

69 921

20

 

51 221

12

 

51 777

12

Dalarnas län

30 613

31

 

18 584

19

 

23 478

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

49 053

23

 

42 881

26

 

39 499

19

Västernorrlands län

38 432

29

 

34 943

24

 

26 555

18

Jämtlands län

16 903

17

 

11 760

11

 

4 070

7

Västerbottens län

66 205

23

 

66 618

19

 

75 970

16

Norrbottens län

57 139

21

 

40 007

21

 

42 249

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 013 459

971

 

2 657 412

784

 

2 678 299

698