Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2011. Län.

12.Greenhouse areas and number of holdings for different plants 2011. Counties.

Län

Köksväxter

 

 

Bär

 

 

Prydnadsväxter, sticklingar och småplantor

Yta,
kvm

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

82 050

16

 

360

..

 

148 198

40

Uppsala län

3 853

11

 

290

..

 

15 390

12

Södermanlands län

4 066

11

 

233

..

 

45 278

18

Östergötlands län

33 376

17

 

6 445

4

 

53 740

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

2 435

7

 

-

-

 

22 403

10

Kronobergs län

1 325

..

 

-

-

 

21 430

13

Kalmar län

12 696

12

 

4 500

..

 

23 085

19

Gotlands län

24 440

7

 

-

-

 

7 370

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

84 280

8

 

6 140

4

 

18 214

10

Skåne län

740 549

76

 

36 358

6

 

551 053

91

Hallands län

45 041

15

 

-

-

 

134 917

29

Västra Götalands län

65 189

30

 

106

..

 

131 796

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

3 000

4

 

300

..

 

20 405

8

Örebro län

8 161

10

 

-

-

 

25 588

15

Västmanlands län

7 400

3

 

-

-

 

49 137

9

Dalarnas län

3 942

9

 

-

-

 

20 051

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

7 065

4

 

-

-

 

33 156

14

Västernorrlands län

2 024

4

 

15

..

 

24 771

15

Jämtlands län

700

..

 

-

-

 

3 670

6

Västerbottens län

16 470

3

 

-

-

 

75 970

16

Norrbottens län

19 915

7

 

-

-

 

36 029

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 167 977

259

 

54 747

23

 

1 461 651

445

2008

1 135 506

295

 

63 453

23

 

..

..

2005

1 240 368

332

 

88 925

27

 

..

..


Anm. Arealen för köksväxter och bär avser använd areal för växtslagen. Arealen för prydnadsväxter och sticklingar avser total växthusareal för företag med produktion av krukväxter, snittblommor samt sticklingar och småplantor i växthusen.