Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.b. Odling av köksväxter i växthus 2011 (kryddväxter, melon, tomat). Län.

13.b. Cultivation of vegetables in greenhouses 2011. Counties.

Län

Kryddväxter

 

 

Melon

 

 

 

Tomat

 

 

Yta,
kvm

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

9 170

6 831

4

 

-

-

-

 

4 235

26

11

Uppsala län

130

2

3

 

25

..

..

 

3 060

35

10

Södermanlands län

445

..

..

 

50

..

..

 

2 672

44

10

Östergötlands län

-

-

-

 

-

-

-

 

9 820

211

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

220

..

..

 

-

-

-

 

1 930

15

6

Kronobergs län

10

..

..

 

5

..

..

 

1 250

18

3

Kalmar län

3

..

..

 

-

-

-

 

11 837

505

12

Gotlands län

100

..

..

 

25

..

..

 

4 365

113

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

 

-

-

-

 

60 628

2 777

7

Skåne län

9 220

2 150

3

 

4 600

22

4

 

192 145

8 324

30

Hallands län

8 002

..

..

 

1 200

..

..

 

14 420

479

8

Västra Götalands län

39 050

13 114

3

 

0

..

..

 

13 553

319

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

690

..

..

 

100

..

..

 

1 000

..

..

Örebro län

5

..

..

 

-

-

-

 

6 032

172

9

Västmanlands län

-

-

-

 

-

-

-

 

4 700

..

..

Dalarnas län

10

..

..

 

-

-

-

 

2 442

32

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

 

-

-

-

 

735

11

3

Västernorrlands län

-

-

-

 

-

-

-

 

1 964

8

4

Jämtlands län

-

-

-

 

-

-

-

 

340

..

..

Västerbottens län

10 000

..

..

 

-

-

-

 

1 050

..

..

Norrbottens län

20

..

..

 

-

-

-

 

11 235

321

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

77 075

25 869

28

 

6 005

35

12

 

349 413

13 543

176

2008

90 730

30 534

36

 

6 198

38

19

 

370 083

16 223

198

2005

61 542

19 406

35

 

11 903

77

21

 

455 965

17 283

204

2002

53 291

22 557

36

 

18 622

175

28

 

642 133

22 771

262

1999

21 779

11 023

22

 

22 793

155

34

 

557 254

19 307

301