Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.c. Odling av köksväxter i växthus 2011 (övriga köksväxter, totalt). Län.

13.c. Cultivation of vegetables in greenhouses 2011. Counties.

Län

Övriga köksväxter

 

Totalt

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2 184

3

 

82 050

16

Uppsala län

100

..

 

3 853

11

Södermanlands län

100

..

 

4 066

11

Östergötlands län

1 510

3

 

33 376

17

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

15

..

 

2 435

7

Kronobergs län

10

..

 

1 325

..

Kalmar län

140

..

 

12 696

12

Gotlands län

900

..

 

24 440

7

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

6

..

 

84 280

8

Skåne län

3 180

4

 

740 549

76

Hallands län

90

..

 

45 041

15

Västra Götalands län

1 600

12

 

65 189

30

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

100

..

 

3 000

4

Örebro län

1 509

4

 

8 161

10

Västmanlands län

200

..

 

7 400

3

Dalarnas län

300

..

 

3 942

9

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

7 065

4

Västernorrlands län

-

-

 

2 024

4

Jämtlands län

250

..

 

700

..

Västerbottens län

60

..

 

16 470

3

Norrbottens län

195

..

 

19 915

7

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2011

12 449

45

 

1 167 977

259

2008

21 076

48

 

1 135 506

295

2005

9 736

28

 

1 240 368

332

2002

27 728

38

 

1 488 324

407

19991)

120 129

..

 

145 988

462