Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.a. Odling av bär i växthus 2011 (hallon, jordgubbar). Län.

14.a. Cultivation of berries in greenhouses 2011. Counties.

Län

Hallon

 

 

 

Jordgubbar

 

 

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

 

360

..

..

Uppsala län

50

..

..

 

-

-

-

Södermanlands län

233

..

..

 

-

-

-

Östergötlands län

320

..

..

 

6 125

16

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

 

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

 

4 500

..

..

Gotlands län

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

2 420

..

..

 

3 720

19

3

Skåne län

2 808

2

3

 

30 850

200

4

Hallands län

-

-

-

 

-

-

-

Västra Götalands län

100

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

 

300

..

..

Örebro län

-

-

-

 

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

 

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

 

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

 

15

..

..

Jämtlands län

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

5 931

32

9

 

45 870

241

14

2008

1 928

2

3

 

52 480

234

16

2005

2 415

4

5

 

73 310

363

23

2002

9 320

7

5

 

52 218

248

20