Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.b. Odling av bär i växthus 2011 (övriga bär, totalt). Län.

14.b. Cultivation of berries in greenhouses 2011. Counties.

Län

Övriga bär

 

 

Totalt

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

 

360

..

Uppsala län

240

..

 

290

..

Södermanlands län

-

-

 

233

..

Östergötlands län

-

-

 

6 445

4

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

 

-

-

Kronobergs län

-

-

 

-

-

Kalmar län

-

-

 

4 500

..

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

 

6 140

4

Skåne län

2 700

..

 

36 358

6

Hallands län

-

-

 

-

-

Västra Götalands län

6

..

 

106

..

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

 

300

..

Örebro län

-

-

 

-

-

Västmanlands län

-

-

 

-

-

Dalarnas län

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

-

-

Västernorrlands län

-

-

 

15

..

Jämtlands län

-

-

 

-

-

Västerbottens län

-

-

 

-

-

Norrbottens län

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2011

2 946

4

 

54 747

23

2008

9 045

6

 

63 453

23

2005

13 200

..

 

88 925

27

2002

4 200

..

 

65 738

24