Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Odling av snittblommor i växthus 2011 (ej lökblommor). Län.

15. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2011. Counties.

Län

Alstromeria

 

Krysantemum

 

Ros

 

 

Övriga snittblommor

 

Totalt

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

..

..

 

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Uppsala län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Östergötlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Kronobergs län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

-

-

 

..

..

Skåne län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Hallands län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Örebro län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Västmanlands län

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Västernorrlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens län

-

-

 

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

..

..

 

50

5

 

..

..

 

647

8

 

2 568

15

2008

..

..

 

204

12

 

3 216

8

 

199

16

 

3 636

31

2005

178

4

 

318

19

 

3 070

10

 

240

19

 

3 805

45

2002

477

10

 

432

33

 

10 032

17

 

433

26

 

11 383

64

1999

794

8

 

679

56

 

13 303

23

 

2 495

28

 

17 271

90