Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2011. Län.

16. Cultivation of bulbous as cut flowers in greenhouses 2011. Counties.

Län

Narciss

 

 

Tulpan

 

 

Övriga lökblommor

till snitt

 

Totalt

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

..

..

 

48 463

8

 

-

-

 

48 563

8

Uppsala län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands län

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Östergötlands län

5

3

 

283

5

 

..

..

 

294

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

854

3

 

-

-

 

855

3

Kronobergs län

6

4

 

14 336

4

 

..

..

 

14 346

4

Kalmar län

4

5

 

460

7

 

-

-

 

464

8

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

4

3

 

121

3

 

-

-

 

125

5

Skåne län

12

4

 

27 807

10

 

..

..

 

27 820

10

Hallands län

111

4

 

18 788

6

 

-

-

 

18 898

8

Västra Götalands län

15

5

 

471

9

 

..

..

 

486

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Örebro län

5

5

 

143

7

 

-

-

 

148

7

Västmanlands län

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Dalarnas län

..

..

 

267

5

 

-

-

 

279

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

..

..

 

20 004

3

 

-

-

 

20 054

3

Västernorrlands län

..

..

 

1 956

5

 

-

-

 

1 957

5

Jämtlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens län

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Norrbottens län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

336

46

 

152 428

82

 

11

5

 

152 776

88

2008

456

83

 

125 727

122

 

501

13

 

126 685

134

2005

787

116

 

114 363

174

 

634

24

 

115 784

186

2002

1 023

169

 

112 025

252

 

2 580

37

 

115 628

272

1999

2 080

193

 

101 614

259

 

384

30

 

104 078

..