Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2011 (amaryllis, hyacint, narciss). Län.

17.a. Cultivation of bulbous as potted plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Amaryllis

 

 

Hyacint

 

 

Narciss

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

717

10

 

2 459

7

 

1 327

6

Uppsala län

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands län

341

7

 

825

6

 

664

5

Östergötlands län

37

7

 

48

6

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

9

5

 

45

3

 

179

3

Kronobergs län

50

5

 

663

4

 

1 589

3

Kalmar län

5

9

 

28

9

 

22

9

Gotlands län

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

 

..

..

 

25

3

Skåne län

295

15

 

1 193

15

 

2 668

12

Hallands län

1 040

10

 

634

7

 

408

5

Västra Götalands län

76

15

 

33

11

 

99

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro län

9

7

 

29

4

 

12

5

Västmanlands län

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas län

4

5

 

10

3

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

4

4

 

287

3

 

..

..

Västernorrlands län

19

6

 

93

4

 

..

..

Jämtlands län

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens län

3

3

 

9

3

 

..

..

Norrbottens län

1

3

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 763

119

 

6 598

91

 

7 230

74

2008

2 300   

176   

 

6 439   

134   

 

3 050   

98   

2005

2 146

252

 

7 671

195

 

3 091

142

2002

1 837

322

 

7 325

259

 

2 461

173

1999

1 193

278

 

7 245

..

 

2 686

150