Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.a. Odling av krukväxter i växthus 2011 (azalea, begonia, cyklamen, gröna växter). Län.

18.a. Cultivation of potted plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Azalea

 

 

Begonia

 

 

Cyklamen

 

 

Gröna växter

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

185

4

 

184

8

 

134

8

 

..

..

Uppsala län

-

-

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Södermanlands län

..

..

 

51

4

 

32

4

 

..

..

Östergötlands län

..

..

 

245

6

 

88

3

 

26

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

11

3

 

..

..

 

-

-

Kronobergs län

-

-

 

7

4

 

..

..

 

-

-

Kalmar län

..

..

 

13

6

 

13

6

 

-

-

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

 

14

4

 

..

..

 

-

-

Skåne län

..

..

 

1 462

14

 

444

9

 

620

11

Hallands län

..

..

 

17

4

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands län

..

..

 

457

17

 

210

9

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

 

20

4

 

..

..

 

..

..

Örebro län

..

..

 

7

3

 

..

..

 

..

..

Västmanlands län

..

..

 

92

3

 

28

3

 

..

..

Dalarnas län

-

-

 

15

5

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

26

4

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands län

-

-

 

80

9

 

-

-

 

-

-

Jämtlands län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens län

-

-

 

25

8

 

-

-

 

-

-

Norrbottens län

-

-

 

2

4

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

954

15

 

2 728

112

 

1 141

55

 

747

29

2008

958

14

 

2 471

102

 

1 017

70

 

744

38

2005

-

-

 

3 463

142

 

1 140

89

 

760

61

2002

-

-

 

5 066

204

 

1 290

125

 

1 089

95

1999

-

-

 

7 891

248

 

1 335

142

 

1 387

113