Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.b. Odling av krukväxter i växthus 2011 (hortensia, impatiens, julstjärna, kalanchoe). Län.

18.b. Cultivation of potted plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Hortensia

 

 

Impatiens

 

 

Julstjärna

 

 

Kalanchoe

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

151

4

 

54

6

 

351

10

 

-

-

Uppsala län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands län

..

..

 

11

6

 

196

6

 

-

-

Östergötlands län

..

..

 

5

4

 

48

4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

..

..

 

47

3

 

-

-

Kronobergs län

..

..

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar län

..

..

 

3

7

 

28

6

 

-

-

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne län

..

..

 

725

10

 

1 621

25

 

2 440

5

Hallands län

..

..

 

16

8

 

396

5

 

..

..

Västra Götalands län

..

..

 

65

10

 

321

11

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

 

22

6

 

..

..

 

-

-

Örebro län

-

-

 

4

4

 

..

..

 

-

-

Västmanlands län

-

-

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Dalarnas län

-

-

 

4

5

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Västernorrlands län

-

-

 

3

4

 

..

..

 

-

-

Jämtlands län

-

-

 

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens län

-

-

 

6

5

 

..

..

 

-

-

Norrbottens län

-

-

 

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

298

13

 

955

85

 

3 576

88

 

2 528

8

2008

262

11

 

907

117

 

5 669

118

 

6 387

20

2005

-

-

 

1 338

173

 

4 592

170

 

5 382

18

2002

-

-

 

1 838

184

 

6 112

224

 

3 934

26

1999

-

-

 

1 793

227

 

6 646

273

 

3 166

30