Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.d. Odling av krukväxter i växthus 2011 (primula, saintpaulia, övriga krukväxter, totalt). Län.

18.d. Cultivation of potted plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Primula

 

 

Saintpaulia

 

 

Övriga krukväxter

 

Totalt

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

..

..

 

284

5

 

423

12

 

3 564

28

Uppsala län

-

-

 

-

-

 

27

3

 

82

6

Södermanlands län

..

..

 

-

-

 

112

7

 

1 010

16

Östergötlands län

..

..

 

..

..

 

51

9

 

775

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

-

-

 

27

4

 

288

8

Kronobergs län

-

-

 

-

-

 

18

3

 

570

9

Kalmar län

..

..

 

-

-

 

20

7

 

197

16

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

 

-

-

 

19

3

 

140

7

Skåne län

757

8

 

701

3

 

2 439

31

 

14 977

72

Hallands län

..

..

 

-

-

 

151

8

 

2 785

21

Västra Götalands län

..

..

 

162

3

 

199

13

 

2 935

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

 

..

..

 

18

3

 

351

7

Örebro län

..

..

 

-

-

 

37

9

 

225

13

Västmanlands län

-

-

 

..

..

 

32

5

 

975

7

Dalarnas län

-

-

 

..

..

 

14

3

 

156

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

-

-

 

48

5

 

426

10

Västernorrlands län

..

..

 

-

-

 

24

8

 

285

14

Jämtlands län

-

-

 

-

-

 

..

..

 

7

3

Västerbottens län

-

-

 

..

..

 

112

8

 

310

12

Norrbottens län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

65

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

921

20

 

1 192

16

 

3 772

142

 

30 121

332

2008

1 008

33

 

796

17

 

3 170

180

 

41 892

389

2005

919

36

 

1 600

24

 

6 314

165

 

40 923

514

2002

1 516

51

 

2 099

26

 

7 671

272

 

48 361

619

1999

1 302

58

 

2 463

27

 

6 991

280

 

48 511

608