Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2011 (blomstertobak, impatiens, lobelia, pensé). Län.

19.a. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Blomstertobak

 

Impatiens

 

 

Lobelia

 

 

Pensé

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

36

10

 

16

9

 

405

19

 

1 148

20

Uppsala län

6

7

 

4

4

 

30

6

 

144

7

Södermanlands län

9

10

 

30

9

 

324

13

 

473

12

Östergötlands län

9

17

 

15

14

 

83

21

 

647

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

5

4

 

6

5

 

48

7

 

310

7

Kronobergs län

4

7

 

11

7

 

30

8

 

172

7

Kalmar län

3

10

 

15

12

 

42

18

 

209

13

Gotlands län

1

3

 

..

..

 

4

3

 

18

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

8

9

 

13

7

 

81

10

 

381

7

Skåne län

136

23

 

606

32

 

2 324

50

 

8 749

44

Hallands län

34

8

 

71

14

 

569

19

 

2 188

13

Västra Götalands län

16

18

 

52

18

 

305

29

 

2 235

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

4

6

 

19

6

 

142

8

 

469

8

Örebro län

2

6

 

5

9

 

55

13

 

361

11

Västmanlands län

5

4

 

3

4

 

29

5

 

182

5

Dalarnas län

5

8

 

12

8

 

67

10

 

142

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

4

7

 

2

5

 

39

9

 

129

10

Västernorrlands län

16

11

 

15

8

 

207

14

 

416

15

Jämtlands län

1

3

 

..

..

 

15

5

 

35

4

Västerbottens län

33

12

 

8

7

 

456

13

 

828

9

Norrbottens län

8

11

 

7

12

 

79

15

 

197

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

346

194

 

912

194

 

5 335

295

 

19 432

261

2008

288

157

 

894

233

 

4 360

333

 

17 603

324

2005

-

-

 

1 381

333

 

5 705

460

 

21 978

455

2002

-

-

 

1 970

429

 

7 040

545

 

23 891

522

1999

-

-

 

2 275

464

 

7 605

552

 

20 758

533