Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1987-2011. Riket.

3. Outdoor cultivation of nursery plants, 1987-2011. Whole country.

Växtslag

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

69

61

40

69

23

22

19

15

12

Antal företag

76

71

54

43

25

23

17

13

5

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

51

21

46

..

32

23

5

5

0

Antal företag

65

40

39

26

21

15

8

8

..

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

115

114

121

113

78

55

86

70

34

Antal företag

95

68

66

45

36

31

26

25

18

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

53

44

34

36

29

22

Antal företag

..

..

..

29

22

19

17

10

8

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

70

50

39

29

119

Antal företag

..

..

..

..

33

23

16

15

14

Klängväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

..

0

1

1

-

Antal företag

..

..

..

..

..

..

..

..

-

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1341)

1511)

1951)

235

198

137

136

140

139

Antal företag

561)

581)

591)

55

44

43

28

24

21

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

51

41

39

33

22

25

20

16

10

Antal företag

70

55

42

37

31

30

21

20

9

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

163

172

115

76

83

37

22

25

15

Antal företag

121

106

85

65

44

37

22

19

11

Ros

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

30

30

28

34

21

23

10

4

3

Antal företag

41

34

25

22

19

19

9

7

3

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

125

116

155

124

45

28

18

85

21

Antal företag

76

63

70

52

30

29

17

24

11

Totalt plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

737

706

740

761

616

435

393

419

375

Antal företag

303

246

230

194

181

160

107

106

68


1) Uppgifter avser alléträd.