Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.c. Odling av utplanteringsväxter i växthus (övriga utplanteringsväxter) 2011. Län.

19.c. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2011. Counties

Grupp utplanteringsväxter

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

Ageratum

50

23

Alyssum

120

11

Dahlia

449

53

Diascia

55

63

Dichondra

103

14

Fuchsia

2 147

186

Husarknapp

48

52

Isbegonia

903

53

Knölbegonia

25

9

Lejongap

39

23

Nejlika

128

45

Osteospermum

5

6

Plantor köksväxter

569

29

Salvia

46

27

Surfinia

116

31

Thunbergia

16

5

Verbena

201

54

Zinnia

2

4

Diverse

3 332

186