Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2011. Län.

21. Areas for ecological cultivated horticultural products both in greenhouse and outdoor cultivation 2011. Counties.

Län

Växthusyta,
kvm

Andel ekologisk
växthusodling

Frilandsareal,
hektar

 

 

 

 

Stockholms län

11 319

5,0%

14,6

Uppsala län

3 510

10,1%

9,7

Södermanlands län

3 395

6,7%

12,2

Östergötlands län

13 137

14,7%

11,8

 

 

 

 

Jönköpings län

1 810

7,1%

5,2

Kronobergs län

890

3,7%

3,6

Kalmar län

1 655

3,2%

44,0

Gotlands län

1 493

5,4%

110,7

 

 

 

 

Blekinge län

-

0,0%

18,0

Skåne län

15 817

1,2%

214,6

Hallands län

8 640

5,3%

34,9

Västra Götalands län

38 828

19,8%

110,4

 

 

 

 

Värmlands län

1 190

4,8%

28,1

Örebro län

1 765

5,2%

13,2

Västmanlands län

-

0,0%

8,4

Dalarnas län

3 877

16,5%

87,9

 

 

 

 

Gävleborgs län

4 188

10,6%

14,4

Västernorrlands län

184

0,7%

16,6

Jämtlands län

570

14,0%

5,8

Västerbottens län

17 700

23,3%

15,9

Norrbottens län

1 339

3,2%

91,3

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2011

131 307

4,9%

871,4

2008

70 047

2,6%

1 155,7

2005

68 934

2,3%

1 175,1

2002

62 012

1,8%

964,2

1999

101 749

3,1%

640,4