Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus med uppvärmning (fördelning efter material). Län.

22.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2011, for greenhouses with heating (distributed by material). Counties.

Län

Enkelglas

 

Annat

enkelskiktat material

 

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

 

Flerskiktat hårt material

 

Flerskiktat mjukt material

 

Annat material

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

27 446

 

2 635

 

88 437

 

65 305

 

19 965

 

3 970

 

207 758

Uppsala län

5 150

 

11 290

 

1 600

 

4 730

 

4 388

 

-

 

27 158

Södermanlands län

6 860

 

1 160

 

20 840

 

13 273

 

3 585

 

-

 

45 718

Östergötlands län

15 800

 

1 650

 

20 185

 

27 291

 

13 490

 

-

 

78 416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

3 200

 

500

 

1 920

 

10 316

 

6 380

 

160

 

22 476

Kronobergs län

3 210

 

1 226

 

8 596

 

7 274

 

420

 

-

 

20 726

Kalmar län

12 535

 

2 190

 

15 510

 

11 255

 

1 200

 

572

 

43 262

Gotlands län

22 000

 

750

 

1 660

 

1 270

 

1 743

 

-

 

27 423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

3 670

 

2 370

 

90 200

 

2 580

 

3 620

 

270

 

102 710

Skåne län

424 268

 

92 507

 

598 993

 

61 089

 

68 201

 

3 310

 

1 248 368

Hallands län

64 693

 

11 738

 

44 372

 

31 872

 

2 900

 

1 212

 

156 787

Västra Götalands län

61 262

 

5 950

 

60 501

 

36 132

 

5 946

 

2 050

 

171 841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

5 300

 

240

 

3 420

 

9 440

 

2 465

 

-

 

20 865

Örebro län

7 696

 

9 315

 

535

 

10 003

 

-

 

500

 

28 049

Västmanlands län

24 616

 

1 480

 

12 445

 

4 926

 

5 500

 

-

 

48 967

Dalarnas län

1 402

 

816

 

300

 

11 365

 

5 320

 

2 900

 

22 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

3 235

 

2 041

 

19 135

 

8 941

 

4 380

 

-

 

37 732

Västernorrlands län

770

 

865

 

350

 

18 246

 

2 242

 

-

 

22 473

Jämtlands län

480

 

500

 

-

 

1 260

 

1 080

 

-

 

3 320

Västerbottens län

740

 

28 460

 

1 000

 

39 060

 

970

 

500

 

70 730

Norrbottens län

160

 

3 314

 

-

 

27 025

 

1 776

 

2 700

 

34 975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

694 493

 

180 997

 

989 999

 

402 653

 

155 571

 

18 144

 

2 441 857

2008

848 116

 

95 143

 

886 447

 

379 677

 

160 279

 

..

 

2 369 662

2005

1 074 763

 

120 406

 

918 392

 

450 038

 

196 754

 

..

 

2 760 353