Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter material). Län.

22.b. Number of holdings with greenhouses with heating on 31 December 2011 (distributed by material). Counties.

Län

Enkelglas

Annat

enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

Annat material

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

17

7

17

34

8

5

Uppsala län

4

2

1

6

5

-

Södermanlands län

8

6

4

14

6

-

Östergötlands län

12

5

8

17

7

-

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

5

1

2

6

5

1

Kronobergs län

5

2

3

7

1

-

Kalmar län

10

3

5

10

1

2

Gotlands län

3

2

1

3

3

-

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

6

3

8

2

3

1

Skåne län

83

13

79

30

19

4

Hallands län

17

6

13

18

2

2

Västra Götalands län

24

9

21

31

6

4

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

4

1

4

8

3

-

Örebro län

7

8

3

12

-

1

Västmanlands län

6

1

4

4

4

-

Dalarnas län

5

2

1

10

8

1

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

4

5

4

10

4

-

Västernorrlands län

2

3

1

9

3

-

Jämtlands län

1

2

0

4

3

-

Västerbottens län

3

5

1

11

2

2

Norrbottens län

1

3

-

17

4

3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

227

89

180

263

97

26

2008

311

115

188

277

113

..

2005

460

162

231

382

141

..