Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter material). Län.

23.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2011, for greenhouses without heating (distributed by material). Counties.

Län

Enkelglas

Annat material

Totalt

 

 

 

 

Stockholms län

9 204

8 941

18 145

Uppsala län

300

7 190

7 490

Södermanlands län

750

4 105

4 855

Östergötlands län

5 270

5 485

10 755

 

 

 

 

Jönköpings län

1 109

1 748

2 857

Kronobergs län

460

2 704

3 164

Kalmar län

1 577

7 155

8 732

Gotlands län

115

200

315

 

 

 

 

Blekinge län

1 300

4 128

5 428

Skåne län

66 973

42 799

109 772

Hallands län

3 412

4 222

7 634

Västra Götalands län

6 105

18 123

24 228

 

 

 

 

Värmlands län

400

3 670

4 070

Örebro län

2 174

3 525

5 699

Västmanlands län

1 440

1 370

2 810

Dalarnas län

450

925

1 375

 

 

 

 

Gävleborgs län

256

1 511

1 767

Västernorrlands län

256

3 826

4 082

Jämtlands län

60

690

750

Västerbottens län

200

5 040

5 240

Norrbottens län

-

7 274

7 274

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2011

101 811

134 631

236 442

2008

128 481

159 269

287 750

2005

93 903

159 203

253 106