Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter material). Län.

23.b. Number of holdings with greenhouses without heating on 31 December 2011 (distributed by material). Counties.

Län

Enkelglas

Annat material

 

 

 

Stockholms län

10

8

Uppsala län

2

15

Södermanlands län

1

11

Östergötlands län

4

11

 

 

 

Jönköpings län

2

7

Kronobergs län

2

5

Kalmar län

3

10

Gotlands län

2

2

 

 

 

Blekinge län

1

6

Skåne län

31

28

Hallands län

5

11

Västra Götalands län

9

44

 

 

 

Värmlands län

1

7

Örebro län

4

10

Västmanlands län

4

3

Dalarnas län

1

4

 

 

 

Gävleborgs län

4

5

Västernorrlands län

2

9

Jämtlands län

1

3

Västerbottens län

1

6

Norrbottens län

-

6

 

 

 

Hela riket

 

 

2011

90

211

2008

121

244

2005

120

273