Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2011 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2011, for greenhouses without heating (distributed by year of construction). Counties.

Län

2009 och

senare

2004 -2008

1999-2003

1989-1998

1988 och

 tidigare

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

140

4 301

2 540

750

10 414

18 145

Uppsala län

2 120

160

790

3 250

1 170

7 490

Södermanlands län

400

1 026

486

2 193

750

4 855

Östergötlands län

300

95

732

4 718

4 910

10 755

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

270

128

500

10

1 949

2 857

Kronobergs län

-

-

1 240

1 530

394

3 164

Kalmar län

920

5 762

318

682

1 050

8 732

Gotlands län

35

140

-

40

100

315

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

480

384

300

1 240

3 024

5 428

Skåne län

1 980

14 126

10 292

19 191

64 183

109 772

Hallands län

190

96

600

1 010

5 738

7 634

Västra Götalands län

904

4 182

4 709

2 987

11 446

24 228

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

2 120

1 050

900

4 070

Örebro län

705

1 010

-

280

3 704

5 699

Västmanlands län

-

-

300

-

2 510

2 810

Dalarnas län

265

160

280

20

650

1 375

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

214

31

180

1 000

342

1 767

Västernorrlands län

184

1 366

270

360

1 902

4 082

Jämtlands län

60

-

-

490

200

750

Västerbottens län

200

1 160

1 080

1 500

1 300

5 240

Norrbottens län

-

-

480

750

6 044

7 274

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

9 367

34 127

27 217

43 051

122 680

236 442